Τι είναι το παράλληλο Compression ?

Τι είναι το παράλληλο Compression ?

Γνωστό και ως “New York Compression”, το παράλληλο ή Parallel compression αφορά μια τεχνική κατά την οποία συνδυάζουμε το αρχικό σήμα του καναλιού μαζί με το επεξεργασμένο σήμα που προκύπτει μετά την χρήση του Compressor. To αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί η δυναμική περιοχή του σήματος δίνοντας μεγαλύτερη αίσθηση στις λεπτομέρειες της ηχογράφησης. Παράλληλα θα διατηρηθούν οι έντονες αιχμές στα Transient της κυματομορφής, κάτι που αποτελεί βασικό χαρακτηρισικό του φυσικού ήχου ενός Live Performance. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε το Compressor για την συνολική σας μίξη ή για σύνολα οργάνων τότε αυτό θα τονώσει τη συνοχή των στοιχείων δίνοντας την αίσθηση μίας πιό “δεμένης μίξης”. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται πολύ συχνά σε γκρουπ οργάνων όπως π.χ. σε ένα σετ κρουστών, ή και στο σύνολο της μίξης, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και για μεμονωμένα όργανα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορείτε να εφαρμόσετε το παράλληλο Compression μέσα στο Logic Pro αλλά και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα DAW με τους βασικότερους να είναι οι εξής:

1. Χρησιμοποιώντας το πονεσιόμετρο Mix του Compressor

Σε περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε τον ενσωματωμένο Compressor του Logic Pro, η διδικασία είναι πόλη εύκολη αφού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το διαθέσιμο το ρυθμιστικό με την ονομασία “Mix”. Το εύρος τιμών της παραμέτρου κυμαίνεται από “0%” έως “100%”. Το “0% “σημαίνει ότι ακούμε μόνο το αυθεντικό σήμα και το “100%” ότι ακούμε μόνο το επεξεργασμένο σήμα. Ρυθμίστε το ποτενσιόμετρο σε οποιαδήποτε ενδιάμεση τιμή προκειμένου να ρυθμίσετε την αναλογία του αυθεντικού σήματος σε σχέση με το επεξεργασμένο σήμα και να εφαρμόσετε παράλληλο Compression. Σε διαφορετικά προγράμματα και Plugins η παράμετρος αυτή ενδέχεται να αναφέρεται και ώς ρυθμιστικό Wet/Dry.

2. Αντιγράφοτνας ολόκληρο το κανάλι

Ένας διαφορετικός τρόπος να εφαρμόσετε παράλληλο Compression και ειδικά σε περιπτώσεις που το Compressor που χρησιμοποιείτε δεν διαθέτει ελεγκτικό “Mix”, είναι να αντιγράψετε το κανάλι που φέρει το αυθεντικό σας σήμα και στην συνέχεια να ερφαρμόσετε Compression σε ένα από τα δύο κανάλια. Στη συνέχεια μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα Volume Fader των καναλιών, έτσι ώστε να ρυθμίσετε τις εντάσεις του συμπιεσμένου και του μη συμπιεσμένου σήματος έτσι ώστε να εφαρμοστεί η αναλογία του παράλληλου Compression. Συμπληρωματικά στην τεχνική αυτή θα μπορούσατε να δρομολογήσετε το σήμα εξόδου και από τα δύο αυτά κανάλια σε ένα τρίτο κανάλι τύπου Auxiliary έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγχετε συνολικά την ένταση του οργάνου κουνώντας ένα μοναδικό Fader. Με αυτό τον τρόπο θα μπορείτε να διατηρήσετε την μεταξύ τους αναλογία (την αναλογία του παράλληλου Compression δηλαδή) ανέπαφη ενώ μιξάρετε.

3. Δρομολογώντας το σήμα του καναλιού σε ένα κανάλι Auxiliary

Ένας ακόμη τρόπος που μπορείτε να εφαρμόσετε παράλληλο Compression είναι μέσω των Send του Logic Pro ή του εκάστοτε προγράμματος DAW που χρησιμοποιείτε. Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήστε ένα νέο Send από το αυθεντικό κανάλι πρός ένα νέο κανάλι Auxiliary. Είναι πολύ σημαντικό να ρυθμίσετε το Send αυτό σε κατάσταση “Pre-Fader” έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η ένταση του παράλληλου σήματος από την θέση του Volume Fader του αυθεντικού καναλιού. Στη συνέχεια φορτώστε τον επιθυμητό Compressor στο νέο κανάλι Auxiliary και ρυθμίστε τις παραμέτρους του. Τέλος, ρυθμίστε το Volume Fader του αυθεντικού καναλιού για να καθορίσετε το ποσοστό του μη συμπιεσμένου σήματος, και το Volume Fader του νέου καναλιού Auxiliary (που φέρει τον Compressor) για να ρυθμίσετε το ποσοστό του συμπιεσμένου σήματος μέσα στην μίξη.

Αφού "σετάρετε" το παράλληλο Compression πειραματιστείτε με τα εξής :

• Πριν από όλα βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τα βασικά γύρα από την λειτουργία του Compressor.

• Εφαρμόστε παράλληλο Compression και πειραματιστείτε με πολύ υψηλές τιμές στην παράμετρο Ratio και χαμηλές τιμές στην παράμετρο Threshold. Στην συνέχεια ρυθμίστε το “MIX” του παράληλου Compression.

• Εάν νομίζετε ότι το έχετε παρακάνει με τις ρυθμίσεις του Compressor δοκιμάστε να κατεβάσετε την ένταση του επεξεργασμένου σήματος και να ανεβάσετε την ένταση του μη επεξεργασμένου σήματος.

• Για να τονίσετε το ρυθμό, δημιουργήστε το λεγόμενο “pumping effect”.
Ρυθμίστε την τιμή του threshold σε αρκετά χαμηλές τιμές (π.χ. -36db) και το Release σε σχετικά μικρές τιμές (γρήγορο Release). Προσπαθήστε να “συγχρονίσετε” το χρόνο της αποσυμπίεσης γύρω από το ρυθμό του κομματιού σας. Στην συνέχεια ρυθμίστε την αναλογία στην ένταση του επεξεργασμένου και του μη επεξεργασμένου σήματος (δηλαδή το “MIX” του παράληλου Compression).

• Χρησιμοποιήστε μεγάλες τιμές στην παράμετρο Release για να φέρετε μπροστά περισσότερο τις ουρές των ήχων και την αίσθηση του “δωματίου”.