Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

Ο επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού αυτού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί στην επίσκεψη και την χρήση των λοιπών σελίδων και υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος «probooks.store» μόνο και εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ποιοι είμαστε :

Η παρούσα ιστοσελίδα με το όνομα χώρου «probooks.store» είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χονδρικής και λιανικής πώλησης βιβλίων μέσω διαδικτύου το οποίο ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «PROBOOKS Ε.Ε.» που δραστηριοποιείται στην έκδοση βιβλίων, διαθέτει Α.Φ.Μ. 801727888 ανήκει στην ΔΟΥ Α’ Αθηνών (αριθμός ΓΕΜΗ 162264501000) και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Β. Τζαφέρη 16 με ΤΚ 11854. Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας για την εξυπηρέτηση πελατών είναι το office@probooks.store και το τηλέφωνο 6980-551-551.

Εφεξής η εταιρία  «PROBOOKS Ε.Ε.» θα αναφέρεται σε αυτό το κείμενο συχνά και ως «η Ιστοσελίδα», «ο Ιστότοπος», « το Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «η Εταιρία».

Γενικά

Με την είσοδο στον Ιστότοπο αυτό επισκέπτης/χρήστης τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Επίσης εγγυάται ότι είναι νομικά σε θέση να δεσμευτεί με το παρόν συμβόλαιο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο αυτό, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση και κατά την διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε νόμιμου δικαιώματός της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό.

Παραγγελίες– Πληρωμές

Όλες οι παραγγελίες είναι αντικείμενο προς αποδοχή από την Εταιρία. Η επιβεβαίωση της αποδοχής κάθε παραγγελίας αποστέλλεται σε κάθε χρήστη με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τον τίτλο “Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να αρνηθούμε τυχόν παραγγελίες πελατών, με τις οποίες έχουμε συνεχιζόμενη σύγκρουση ή υποψία ότι αγοράζουν στον ιστότοπό μας, με δόλια και επιβλαβή για εμάς κίνητρα και σκοπούς. Μπορείτε να δείτε όλους τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής και τους όρους τους στο ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Τιμές

Η τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών καθορίζονται στη σελίδα του υπό εξέταση προϊόντος από καιρό σε καιρό, εκτός από περιπτώσεις που εμφανίζονται προφανή σφάλματα για τα οποία η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εφαρμόζει διαφορετικές χρεώσεις. Εάν λάβετε γνώση μιας τέτοιας περίπτωσης, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρία πριν προβεί σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα για την αλλαγή των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών της χωρίς προειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή.

Περιεχόμενο πνευματικών δικαιωμάτων

Όλο το ψηφιακό περιεχόμενο που βρίσκεται στον ιστότοπο αυτό, αλλά όχι δεσμευτικά, όπως διακριτικοί τίτλοι, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες και λοιπά ψηφιακά αρχεία, ανήκει αποκλειστικά σε εμάς ή σε παρόχους περιεχομένου που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προστατεύονται από τους Ελληνικός και διεθνής νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση και δημοσίευσή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, είτε στο σύνολό της, είτε τμηματικά. Η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε στοιχείων ή οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του περιεχομένου του, προς όφελος άλλης επιχείρησης επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «PROBOOKS», αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Χρηση ονόματος,  περιεχομένου και υπερσυνδέσμων σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές

Οι χρήστες / επισκέπτες και οι συνεργάτες του Ιστότοπου διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας συνδέσμων (hyperlinks) που αναφέρονται στις σελίδες του Ιστότοπου «probooks.store», και σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους. Εάν τα προϊόντα μας ή οι εικόνες μας περιγράφονται με τρόπο ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή δόλιο τρόπο, είναι δυσάρεστες και επιβλαβείς για εμάς, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την άδεια και να τους απαγορεύσουμε να χρησιμοποιήσουν τους συνδέσμους αυτούς ή οποιαδήποτε αναφορά στον Ιστότοπο αυτό.

Περιορισμός της ευθύνης

Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται μέσω αυτού και συνεπάγεται περιορισμένες άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες. Η Εταιρία επίσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Παρότι πάντα προσπαθούμε να προφέρουμε ακριβείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που εμφανίζονται στις σελίδες μας, και όπου είναι δυνατόν, δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν οι λειτουργίες ή άλλο περιεχόμενο είναι ανακριβές, ελλιπές, ή δεν ενημερώθηκε έγκαιρα.

Παρότι πάντα μεριμνούμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να διατηρήσουμε την ασφάλεια, η εταιρία ΔΕΝ εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι διακομιστές ή τα μηνύματα που στέλνονται μέσω αυτού δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή λογισμικά που μπορεί να προκληθούν από εξωτερικούς παράγοντες ή από ηλεκτρονικές επιθέσεις. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε επακόλουθες, παρεπόμενες, έμμεσες, ειδικές ζημίες ή δαπάνες ή κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απώλειας κερδών, διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλεια ή υλική ζημιά και οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, αντιγραφή ή παρουσίαση αυτού του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού ιστότοπου, ανεξάρτητα από το αν το η Εταιρία ενημερώθηκε, ήξερε ή θα έπρεπε να ξέρει για αυτή τη πιθανότητα.

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ιστότοπος κατά τη χρήση της εγγραφής και της παραγγελίας μπορεί να συλλέγει δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας.

Διαφορές – Νόμος

Όλοι οι χρήστες και επισκέπτες του Ιστοτόπου «probooks.store» αποδέχονται αυτόματα και συμφωνούν ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους του ελληνικού κράτους. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τους όρους χρήσης, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Αλλαγές σους όρους και τις προυποθέσεις χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και τις εμπορικές πολιτικές της ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ως εκ τούτου όλοι οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να ελέγχουν περιοδικά για τις τροποποιήσεις αυτές. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως αυτόματη αποδοχή των νέων όρων χρήσης και των πολιτικών.

Ο επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού αυτού τόπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και να προβεί στην επίσκεψη και την χρήση των λοιπών σελίδων και υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος «probooks.store» μόνο και εφόσον τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Ποιοι είμαστε :

Η παρούσα ιστοσελίδα με το όνομα χώρου «probooks.store» είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα χονδρικής και λιανικής πώλησης βιβλίων μέσω διαδικτύου το οποίο ανήκει στην εταιρία με την επωνυμία «PROBOOKS Ε.Ε.» που δραστηριοποιείται στην έκδοση βιβλίων, διαθέτει Α.Φ.Μ. 801727888 ανήκει στην ΔΟΥ Α’ Αθηνών (αριθμός ΓΕΜΗ 162264501000) και εδρεύει στην Αθήνα, οδός Β. Τζαφέρη 16 με ΤΚ 11854. Η επίσημη ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας για την εξυπηρέτηση πελατών είναι το office@probooks.store και το τηλέφωνο 6980-551-551.

Εφεξής η εταιρία  «PROBOOKS Ε.Ε.» θα αναφέρεται σε αυτό το κείμενο συχνά και ως «η Ιστοσελίδα», «ο Ιστότοπος», « το Ηλεκτρονικό Κατάστημα» ή «η Εταιρία».

Γενικά

Με την είσοδο στον Ιστότοπο αυτό επισκέπτης/χρήστης τεκμαίρεται ότι έχει λάβει γνώση των όρων χρήσης και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. Επίσης εγγυάται ότι είναι νομικά σε θέση να δεσμευτεί με το παρόν συμβόλαιο. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να αφαιρεί οποτεδήποτε οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται στον ιστότοπο αυτό, καθώς και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του χωρίς καμία προειδοποίηση και κατά την διακριτική της ευχέρεια. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν συνεπάγεται ακυρότητα και των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία οποιουδήποτε νόμιμου δικαιώματός της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από το δικαίωμα της αυτό.

Παραγγελίες– Πληρωμές

Όλες οι παραγγελίες είναι αντικείμενο προς αποδοχή από την Εταιρία. Η επιβεβαίωση της αποδοχής κάθε παραγγελίας αποστέλλεται σε κάθε χρήστη με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων (Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με τον τίτλο “Επιβεβαίωση Παραγγελίας”). Διατηρούμε ρητά το δικαίωμα να αρνηθούμε τυχόν παραγγελίες πελατών, με τις οποίες έχουμε συνεχιζόμενη σύγκρουση ή υποψία ότι αγοράζουν στον ιστότοπό μας, με δόλια και επιβλαβή για εμάς κίνητρα και σκοπούς. Μπορείτε να δείτε όλους τους αποδεκτούς τρόπους πληρωμής και τους όρους τους στο ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο.

Τιμές

Η τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών καθορίζονται στη σελίδα του υπό εξέταση προϊόντος από καιρό σε καιρό, εκτός από περιπτώσεις που εμφανίζονται προφανή σφάλματα για τα οποία η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εφαρμόζει διαφορετικές χρεώσεις. Εάν λάβετε γνώση μιας τέτοιας περίπτωσης, ο χρήστης θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρία πριν προβεί σε οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή. Η Εταιρία διατηρεί επίσης το δικαίωμα για την αλλαγή των τιμών των προϊόντων και των υπηρεσιών της χωρίς προειδοποίηση και ανά πάσα στιγμή.

Περιεχόμενο πνευματικών δικαιωμάτων

Όλο το ψηφιακό περιεχόμενο που βρίσκεται στον ιστότοπο αυτό, αλλά όχι δεσμευτικά, όπως διακριτικοί τίτλοι, κείμενα, γραφικά, εμπορικά σήματα, εικόνες και λοιπά ψηφιακά αρχεία, ανήκει αποκλειστικά σε εμάς ή σε παρόχους περιεχομένου που συνεργάζονται με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και προστατεύονται από τους Ελληνικός και διεθνής νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση και δημοσίευσή τους στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης από τρίτους.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, τροποποίηση, αλλοίωση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, διανομή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο ηλεκτρονικό μέσο, είτε στο σύνολό της, είτε τμηματικά. Η συλλογή και χρήση οποιωνδήποτε στοιχείων ή οποιαδήποτε έμμεση χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του περιεχομένου του, προς όφελος άλλης επιχείρησης επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση από εμάς.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα «PROBOOKS», αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Χρηση ονόματος,  περιεχομένου και υπερσυνδέσμων σε άλλους ιστότοπους ή εφαρμογές

Οι χρήστες / επισκέπτες και οι συνεργάτες του Ιστότοπου διατηρούν ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα δημιουργίας συνδέσμων (hyperlinks) που αναφέρονται στις σελίδες του Ιστότοπου «probooks.store», και σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους. Εάν τα προϊόντα μας ή οι εικόνες μας περιγράφονται με τρόπο ψευδή, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή δόλιο τρόπο, είναι δυσάρεστες και επιβλαβείς για εμάς, διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε την άδεια και να τους απαγορεύσουμε να χρησιμοποιήσουν τους συνδέσμους αυτούς ή οποιαδήποτε αναφορά στον Ιστότοπο αυτό.

Περιορισμός της ευθύνης

Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τη χρήση προϊόντων και υπηρεσιών που πωλούνται μέσω αυτού και συνεπάγεται περιορισμένες άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες ή επακόλουθες ζημίες. Η Εταιρία επίσης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσής τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Παρότι πάντα προσπαθούμε να προφέρουμε ακριβείς και σαφείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που εμφανίζονται στις σελίδες μας, και όπου είναι δυνατόν, δεν φέρουμε καμία ευθύνη εάν οι λειτουργίες ή άλλο περιεχόμενο είναι ανακριβές, ελλιπές, ή δεν ενημερώθηκε έγκαιρα.

Παρότι πάντα μεριμνούμε με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας να διατηρήσουμε την ασφάλεια, η εταιρία ΔΕΝ εγγυάται ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα, οι διακομιστές ή τα μηνύματα που στέλνονται μέσω αυτού δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή λογισμικά που μπορεί να προκληθούν από εξωτερικούς παράγοντες ή από ηλεκτρονικές επιθέσεις. Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες για οποιεσδήποτε επακόλουθες, παρεπόμενες, έμμεσες, ειδικές ζημίες ή δαπάνες ή κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, απώλειας κερδών, διακοπής λειτουργίας επιχειρήσεων, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλεια ή υλική ζημιά και οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, αντιγραφή ή παρουσίαση αυτού του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού ιστότοπου, ανεξάρτητα από το αν το η Εταιρία ενημερώθηκε, ήξερε ή θα έπρεπε να ξέρει για αυτή τη πιθανότητα.

Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων

Ο Ιστότοπος κατά τη χρήση της εγγραφής και της παραγγελίας μπορεί να συλλέγει δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, του Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας.

Διαφορές – Νόμος

Όλοι οι χρήστες και επισκέπτες του Ιστοτόπου «probooks.store» αποδέχονται αυτόματα και συμφωνούν ότι αυτοί οι Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους του ελληνικού κράτους. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τους όρους χρήσης, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Αλλαγές σους όρους και τις προυποθέσεις χρήσης

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης και τις εμπορικές πολιτικές της ανά πάσα στιγμή, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Ως εκ τούτου όλοι οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να ελέγχουν περιοδικά για τις τροποποιήσεις αυτές. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την εκάστοτε τροποποίηση λογίζεται ως αυτόματη αποδοχή των νέων όρων χρήσης και των πολιτικών.